Мэты:

  • удасканаленне адукацыйнай прасторы для стварэння аптымальных умоў фарміравання і развіцця інтэлектуальнага і творчага патэнцыялу вучняў як важнейшых фактараў павышэння якасці адукацыі;
  • стварэнне ўмоў для павышэння ўзроўню педагагічнага майстэрства настаўнікаў, іх кампетэнтнасці і эрудыцыі па забеспячэнні якасці адукацыйнага працэсу;
  • выхаванне патрыятычна настроенай моладзі з незалежным мысленнем, якая валодае стваральным светапоглядам, прафесійнымі ведамі і дэманструе высокую культуру, адказнасць і здольнасць прымаць самастойныя рашэнні.

Задачы:

— забяспечыць эфектыўнасць правядзення ўрока шляхам спалучэння традыцыйнага і інавацыйнага падыходаў да выкладання;

— выкарыстоўваць магчымасці інтэрактыўных метадаў навучання як сродкаў павышэння пазнавальнай актыўнасці вучняў і развіцця матывацыі да навучання;

— развіваць ва ўстанове адукацыі электроннае адукацыйнае інфармацыйнае асяроддзе як адзін з навучальных рэсурсаў;

— удасканальваць сістэму метадычнай работы з мэтай павышэння адказнасці педагогаў за якасць адукацыйнага працэсу, стымулявання педагогаў да павышэння кваліфікацыйнага ўзроўню;

— павышаць кампетэнцыі і прафесійнае майстэрства настаўнікаў па развіцці матывацыйна-пазнавальнай актыўнасці навучэнцаў;

— забяспечыць умовы для асобаснага росту маладых педагогаў, стымулявання іх  дзейнасці, авалодвання патрабаванямі да арганізацыі кантрольна-ацэначнай дзейнасці;

— забяспечыць ўмовы для духоўна і маральна здаровага, актыўнага і творчага жыцця падлеткаў і моладзі праз узаемадзеянне з Беларускай Праваслаўнай Царквой;

— фарміраваць адказныя адносіны да свайго здароўя як асабістай і грамадскай каштоўнасці, садзейнічаць у набыцці ведаў, развіцці ўменняў і навыкаў здаровага ладу жыцця, захаванні і ўмацаванні здароўя;

— развіваць культуру ўзаемаадносін паміж паламі, каштоўнасных адносін да шлюбу і сям’і, уяўленняў аб важнейшых баках жыцця сучаснай сям’і, аб адказным шлюбе і бацькоўстве, культуры сямейных адносін.

Добавить комментарий