аддзела па адукацыі Пружанскага райвыканкама
Книга Беларуси XIV-XVIII веков
Могилевский институт МВД Республики Беларусь
Архивы
Яндекс.Метрика

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

Састаў савета

п/п

Прозвішча, імя і імя па бацьку Прадстаўніцтва
1. Курыльчук Любоў Пятроўна — старшыня папячыцельскага савета бухгалтар ААТ «Шані-аграпрадукт», тэл. 80163257146
2. Бяляева Ірына Рыгораўна — сакратар папячыцельскага савета настаўнік ДУА «Шаняўская сярэдняя школа імя Міколы Засіма»
3. Бойдзіч Таццяна Сяргееўна юрысконсульт ААТ «Шані-аграпрадукт»
4. Бульц Святлана Васільеўна законны прадстаўнік вучняў
5. Вашчук Алёна Віктараўна настаўнік ДУА «Шаняўская сярэдняя школа імя Міколы Засіма»
6. Гац Валянціна Уладзіміраўна законны прадстаўнік вучня
7. Масленчанка Алеся Аляксандраўна законны прадстаўнік вучня
8. Парфянюк Віктар Паўлавіч законны прадстаўнік вучня
9. Страдомская Ірына Браніславаўна бухгалтар ААТ «Шані-аграпрадукт»
10. Тарасава Марына Браніславаўна старшыня прафарганізацыі ДУА «Шаняўская сярэдняя школа імя Міколы Засіма»
11. Фурсевіч Ірына Яўстаф’еўна законны прадстаўнік вучня
12.  Чывікава Надзея Віктараўна законны прадстаўнік вучня
13. Рыбачок Вольга Віктараўна кладаўшчык ТАА «Скандынавія сэрвіс»

Фінансавыя сродкі папячыцельскага савета фарміруюцца з дабраахвотных узносаў, якія можна пералічыць на разліковы рахунак BY25AKBB36420000000491100000

ЦБП  № 122 ф-л № 113 ААТ «АСБ Беларусбанк» г. Кобрын

Каму: Аддзел па адукацыі Пружанскага райвыканкама

УНП 200254833

ОКПО 02150063

код 237

Мэта: Умацаванне матэрыяльна-тэхнічнай базы

Ад каго: Прозвішча, імя і імя па бацьку, адрас

ДУА «Шаняўская сярэдняя школа імя Міколы Засіма»

План работы папячыцельскага савета на 2018/2019 навучальны год

Мерапрыемствы Тэрмін Адказныя

Сходы

1

 

1. Аб плане работы папячыцельскага савета дзяржаўнай установы адукацыі “Шаняўская сярэдняя школа імя Міколы Засіма” на  2018/2019 навучальны год. верасень старшыня папячыцельскага савета
2. Аб паступленні спонсарскай дапамогі за студзень – жнівень 2018 г.
2 1. Аб разглядзе і зацвярджэнні справаздачы папячыцельскага савета аб дзейнасці і выкарыстанні грашовых сродкаў студзень старшыня папячыцельскага савета
3 1.     1. Аб падрыхтоўцы ўстановы адукацыі да новага навучальнага года май старшыня папячыцельскага савета

 Агульныя пытанні

4 Садзейнічанне установе адукацыі у развіцці і ўмацаванні матэрыяльна-тэхнічнай базы пастаянна члены папячыцельскага савета
5 Падрыхтоўка прапаноў па паляпшэнні дзейнасці установы адукацыі на працягу года члены папячыцельскага савета
6 Узаемадзеянне з зацікаўленымі асобамі і арганізацыямі па прыцягненні спонсарскай дапамогі на працягу года члены папячыцельскага савета
7 Арганізацыйная работа па падрыхтоўцы агульных сходаў згодна з планам старшыня папячыцельскага савета
8 Інфармаванне бацькоўскай грамадскасці аб дзейнасці папячыцельскага савета пры правядзенні бацькоўскіх сходаў сакратар папячыцельскага савета
9 Удзел у правядзенні агульнашкольных мерапрыемстваў на працягу года члены папячыцельскага савета

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 25 июля 2011 г. N 146

Зарегистрировано в НРПА 1 сентября 2011 г. N 8/24094

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

25 июля 2011 г. N 146

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОПЕЧИТЕЛЬСКОМ СОВЕТЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

На основании пункта 5 статьи 25 Кодекса Республики Беларусь об образовании Министерство образования Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

  1. Утвердить прилагаемое Положение о попечительском совете учреждения образования.
  2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Министр С.А.Маскевич

СОГЛАСОВАНО

Министр финансов             Председатель

Республики Беларусь          Брестского областного

22.07.11 А.М.Харковец        исполнительного комитета

                             19.07.11 К.А.Сумар

Председатель                 Исполняющий обязанности председателя

Витебского областного        Гомельского областного

исполнительного комитета     исполнительного комитета

18.07.11 А.Н.Косинец         19.07.11 А.В.Баранов

Председатель                 Председатель

Гродненского областного      Минского областного

исполнительного комитета     исполнительного комитета

19.07.11 С.Б.Шапиро          19.07.11 Б.В.Батура

Заместитель председателя     Председатель

Могилевского областного      Минского городского

исполнительного комитета     исполнительного комитета

19.07.11 А.М.Исаченко        18.07.11 Н.А.Ладутько

                                                                      УТВЕРЖДЕНО

                                                   Постановление

                                                   Министерства образования

                                                   Республики Беларусь

                                                   25.07.2011 N 146

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОПЕЧИТЕЛЬСКОМ СОВЕТЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Читать далее

Попечительский совет школы

Вопросы — ответы.

   Что такое попечительский совет и кто принимает решение о его создании?
Попечительский совет является органом самоуправления учреждения образования и создается с целью оказания содействия в обеспечении его деятельности и развития. Решение о создании попечительского совета принимается инициативной группой, в состав которой могут входить законные представители обучающихся, педагогические работники, представители общественных объединений и других организаций, иные лица.

   Каким документом регламентируется деятельность попечительских советов в республике?
Деятельность попечительских советов осуществляется в соответствии с Положением о попечительском совете учреждения образования, утвержденным постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 25.07.2011 № 146.

   Кто возглавляет попечительский совет? Кто входит в состав попечительского совета школы?
Высшим органом управления попечительским советом является общее собрание. Возглавляет общее собрание попечительского совета председатель попечительского совета, избираемый на 3 года. В состав попечительского совета могут входить законные представители обучающихся, педагогические работники, представители общественных объединений и других организаций, иные лица. Выполнение членами попечительского совета своих функций осуществляется исключительно на безвозмездной основе.

   На решение каких задач направлена деятельность попечительских советов?
Задачами деятельности попечительского совета являются:
— содействие учреждению образования в развитии материально-технической базы, обеспечении качества образования;
— разработка и реализация планов своей деятельности в интересах учреждения образования;
— содействие в улучшении условий труда педагогических и иных работников учреждения образования;
— определение направлений, форм, размеров и порядка использования средств попечительского совета, в том числе на:
— укрепление материально-технической базы;
— совершенствование организации питания обучающихся;
— проведение спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных, социально-культурных, образовательных мероприятий;
— иные цели, не запрещенные законодательством;
— содействие в установлении и развитии международного сотрудничества в сфере образования;
— целевое использование средств попечительского совета.

   Имеет ли право руководитель учреждения образования привлекать для финансирования школы средства родителей?
В соответствии с Положением о попечительском совете учреждения образования финансирование учреждений общего среднего образования может осуществляться из разных источников, не запрещенных законодательством. Для решения актуальных задач учреждений общего среднего образования руководитель во взаимодействии с попечительским советом имеет право привлекать дополнительные источники финансирования, в том числе спонсорскую помощь и средства родителей. Родительская помощь может оказываться только на добровольной основе. Перечисление средств осуществляется по квитанции на расчетный счет учреждения образования.

   Как формируются финансовые средства попечительского совета?
Финансовые средства попечительского совета формируются из добровольных взносов, зачисляемых на текущий (расчетный) счет по учету внебюджетных средств учреждения образования, и используются по целевому назначению в соответствии с решением попечительского совета.

   Могут ли члены родительского комитета инициировать сбор (перечисление) денежных средств учреждению образования?
Министерство образования в соответствующем письме в управления образования облисполкомов, комитет по образованию Мингорисполкома особо обратило внимание на недопустимость выполнения функций попечительского совета членами родительского комитета.

   Как Министерство образования реагирует на ситуацию по сбору денежных средств с родителей?
Обращения граждан, содержащие сведения о предполагаемых фактах сбора средств в учреждениях образования, находятся на постоянном контроле Министерства образования. Министерство образования направило в управления образования облисполкомов, комитет по образованию Мингорисполкома письмо, в котором особое внимание обращено на недопустимость формирования финансовых средств попечительского совета в нарушение требований пункта 24 Положения в части формирования финансовых средств попечительского совета.