аддзела па адукацыі Пружанскага райвыканкама
Книга Беларуси XIV-XVIII веков
Могилевский институт МВД Республики Беларусь
Архивы
Яндекс.Метрика

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

Эмоциональное выгорание педагога

Эмоциональное выгорание педагога – это своего рода выработанный личностью механизм психологической защиты в виде полного или частичного исключения эмоций в ответ на психотравмирующие воздействия. Профессиональная деятельность педагогов изобилует факторами, провоцирующими эмоциональное выгорание: высокая эмоциональная загруженность, огромное число эмоциогенных факторов, ежедневная и ежечасная необходимость сопереживания, сочувствия, ответственность за жизнь и здоровье детей.

Профессиональное выгорание возникает в результате внутреннего накапливания отрицательных эмоций без соответствующей «разрядки», или «освобождения» от них. Оно ведет к истощению эмоциональных, энергетических и личностных ресурсов человека.

Синдром профессионального выгорания развивается постепенно. Он проходит три стадии (Маслач, 1982) — три лестничных пролета в глубины профессиональной непригодности:

Читать далее

План работы

Тэма: Павышэнне  эфектыўнасці  метадычнай работы класных кіраўнікоў па грамадзянска-патрыятычным і духоўным выхаванні школьнікаў

Мэта: удасканаленне метадычнага ўзроўню класных кіраўнікоў праз авалоданне новымі формамі і педагагічнымі тэхналогіямі грамадзянска-патрыятычнага выхавання, вывучэнне і выкарыстанне на практыцы станоўчага педагагічнага вопыту.

Задачы:

  • Фарміраваць адзіны сістэмны падыход да выхавання ў вучняў базавай культуры асобы, пачуццяў грамадзянскасці, патрыятызму, маральнасці, адказнасці, беражлівых адносін да гісторыі і прыроды роднага краю.
  • Павышаць узровень, прафесійную падрыхтоўку класных кіраўнікоў па пытаннях педагогікі, псіхалогіі, тэорыі і практыкі выхаваўчай работы.
  • Садзейнічаць тэарэтычнай і метадычнай  падрыхтоўцы класных кіраўнікоў  па арганізацыі сацыяльнай, выхаваўчай і ідэалагічнай работы ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі з мэтай выхавання грамадзянскай культуры асобы вучня ў сучасных умовах.
  • Фарміраваць ў класных кіраўнікоў устаноўку на неабходнасць педагагічнай падтрымкі ў рабоце з дзецьмі дэвіянтных паводзін.

Пасяджэнне № 1                                                      Жнівень

Тэма: Асноўныя патрабаванні да планавання выхаваўчай работы ў школе на 2019/2020 навучальны год

Форма правядзення: інструктыўна-метадычная нарада

Пытанні для абмеркавання:

1.Вывучэнне інструктыўна-метадычнага пісьма Міністэрства адукацыі “Асаблівасці арганізацыі сацыяльнай, выхаваўчай і ідэалагічнай работы ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі ў 2019/2020 навучальным годзе”.

2.Планаванне выхаваўчай работы ў класе і яе ўлік.

3.Абмеркаванне і зацвярджэнне плана работы вучэбна-метадычнага аб’яднання класных кіраўнікоў на 2019/2020 навучальны год.

4.Вывучэнне метадычных рэкамендацый па правядзенні індывідуальнай прафілактычнай работы з непаўналетнімі, якія знаходзяцца на розных відах уліку.

5.Сацыяльны пашпарт школы. 

Пасяджэнне № 2                                                           Лістапад

Тэма: Педагогіка падтрымкі дзіцяці: узаемадзеянне школы, сям’і і соцыума па прафілактыцы дэвіянтных паводзін навучэнцаў

Форма правядзення: канферэнцыя ідэй

Пытанні для абмеркавання:

1.Нарматыўна-прававая аснова дзейнасці класных кіраўнікоў у рабоце з навучэнцамі, якія знаходзяцца на розных відах уліку.

2.Метады комплекснай дыягностыкі асаблівасцей сямейнай атмасферы, сямейнага выхавання і адносін бацькоў да дзяцей.

3.Работа класнага кіраўніка па ранняму выяўленню неблаганадзейнасці ў сям’і.

Пасяджэнне  № 3                                                          Люты

Тэма: Сістэмны падыход да вырашэння праблемы фарміравання грамадзянскай ідэнтычнасці

Форма правядзення:  семінар-практыкум

Пытанні для абмеркавання:

1.Формы і метады правядзення інфармацыйных гадзін.

2.Выкарыстанне формаў і метадаў выхаваўчай работы, якія садзейнічаюць росту грамадзянска-патрыятычных каштоўнасцяў.

3.Выхаванне павагі да сімволікі краіны як умова фарміравання грамадзянскасці і патрыятызму

4.Папулярызацыя традыцыйных беларускіх культурных, маральных і сямейных каштоўнасцяў у рабоце класнага кіраўніка.

Пасяджэнне  № 4                                                         Май

Тэма: Паказчыкі эфектыўнасці вучэбна-выхаваўчага працэсу ў 2019/2020 навучальным годзе.

Форма правядзення: творчая справаздача

Пытанні для абмеркавання:

1.Аналіз работы вучэбна-метадычнага аб’яднання па павышэнні эфектыўнасці метадычнай работы з класнымі кіраўнікамі на аснове сучасных актыўных і інтэрактыўных форм і метадаў работы з вучнямі з мэтай павышэння якасці выхавання навучэнцаў за 2018/2019 навучальны год.

2.Справаздача класных кіраўнікоў па выкарыстанні актыўных і інтэрактыўных форм і метадаў пры арганізацыі і правядзенні сацыяльнай,  выхаваўчай і ідэалагічнай работы з вучнямі ў 2019/2020 навучальным годзе.

3.Арганізацыя летняга адпачынку навучэнцаў.

4.Справаздача педагога сацыяльнага аб арганізацыі і правядзенні прафілактычнай работы сярод непаўналетніх ў 2019/2020 навучальным годзе.

Кіраўнік вучэбна-метадычнага аб’яднання                       І. Р. Бяляева

Рекомендации учителям начальных классов по организации преемственности в обучении

1.Обогащать речь учащихся, усложняя её к 4 классу.

2. Постоянно работать над техникой чтения, учащихся, расширять их лексический запас, в том числе за счёт специальных терминов.

3. Работать над скоростью письма и каллиграфией.

4. Применять на уроках упражнения, задания для развития произвольного внимания, механической и оперативной памяти.

5. Разработать рекомендации родителям для тренировки памяти и внимания детей.

6. Повысить требовательность к формированию у детей прочных вычислительных навыков, знания таблицы умножения, компонентов всех арифметических действий и правил их нахождения.

7. Приучать детей выполнять работу только в отведённое для этого время.

8. Искоренять неумеренную помощь родителей в выполнении домашнего задания.

9. Добиваться от учащихся развёрнутых полных ответов, чёткой грамотной речи.

10. Практиковать письменный опрос правил, предлагать для запоминания не только стихотворные, но и прозаические тексты.

11. Приучать учащихся работать с энциклопедиями, справочниками, словарями, научно-популярной и дополнительной литературой.

12. При выставлении итоговых  четвертных оценок делать упор, прежде всего, на письменные работы.

Арганізацыя метадычнай работы

№ п/п Мерапрыемствы Тэрмін Адказны
1. Метадычнае суправаджэнне дзейнасці педагогаў школы па павышэнні якасці адукацыі праз эфектыўнае прымяненне метадаў папярэджвання адставання і непаспяховасці навучэнцаў. на працягу года нам. дырэктара
2. Прадаўжэнне работы вучэбна-метадычнага аб’яднання класных кіраўнікоў і кіраўнікоў аб’яднанняў па інтарэсах (па асобным плане) на працягу года нам. дырэктара,

Бяляева І.Р.

3. Семінар-практыкум «Методыка вызначэння ўзроўню выхаванасці школьнікаў» верасень нам. дырэктара,

 

4.  Метадычны вернісаж “Магу падзяліцца..”. Выстава-справаздача матэрыялаў па  тэмах самаадукацыі верасень нам. дырэктара, настаўнікі-прадметнікі
5. Метадычная гасцёўня “Асноўныя напрамкі планавання выхаваўчай работы” верасень нам дырэктара
6. Вывучэнне і абагульненне эфектыўнага педагагічнага вопыту настаўніцы рускай мовы і літаратуры Вашчук А.В. па тэме “Арганізацыя самастойнай работы вучняў на ўроку” на працягу года нам. дырэктара
7. Семінар-практыкум  “Формы і метады работы педагогаў па папярэджванні непаспяховасці” верасень нам дырэктара
8. Педагагічны кансіліум па адаптацыі вучняў 5 класа пры пераходзе на ІІ ступень навучання  “Камфорт адукацыйнай прасторы – умова паспяховай адаптацыі” верасень нам дырэктара

 

9. Семінар-практыкум “Працоўнае і прафесійнае выхаванне як адна з умоў падрыхтоўкі школьнікаў да жыцця ў сучасным грамадстве” кастрычнік нам. дырэктара
10. Сацыяльна-педагагічны практыкум “Дэвіянтныя паводзіны падлеткаў: прычыны і спосабы пераадолення” лістапад нам. дырэктара
11. Работа зменнай вітрыны “У дапамогу педагогу”, “У дапамогу класнаму кіраўніку” на працягу года нам. дырэктара
12. Агляд прадметных кабінетаў студзень аргкамітэт
13. Майстар-клас настаўніцы Вашчук А.В. па тэме “Арганізацыя самастойнай работы вучняў на ўроку як умова павышэння матывацыі навучання” люты нам. дырэктара , Вашчук А.В.
14. Семінар-трэнінг “Культура педагагічных зносін” сакавік нам. дырэктара
15. Арганізацыя работы з атэстуемымі педагогамі атэстацыйны перыяд нам. дырэктара
16. Тыдзеньпедмайстэрства “Сучасныя педагагічныя тэхналогіі ў выхаваўчым працэсе” сакавік нам. дырэктара
17. Арганізацыя работы членаў педкалектыву па самаадукацыі на працягу года нам. дырэктара
18. Правядзенне інструктыўна-метадычных і аператыўных нарад на працягу года нам. дырэктара
19. Метадычнае суправаджэнне маладых і прыбыўшых у школу педагогаў на працягу года нам.дырэктара

Абмен вопытам

Згодна з планам вучэбна-метадычнага аб’яднання класных кіраўнікоў 10 кастрычніка педагогі наведалі класную гадзіну ў 8 класе, прысвечаную Дню касманаўтыкі.

Ад творчасці настаўніка — да павышэння матывацыі навучання і трывалых ведаў

З 11 па 15 сакавіка ў школе праходзіць тыдзень адкрытых урокаў.

11 сакавіка педагогі школы прынялі ўдзел у семінары-практыкуме «Праблемнае навучанне — актыўны шлях да новых ведаў».

 

12 сакавіка педагогі школы наведалі ўрок рускай мовы і літаратуры ў 5 класе, дзе настаўнік Вашчук А. В. падзялілася вопытам работы па выкарыстанні на ўроках розных форм і метадаў самастойнай работы, анлайн-тэсціравання.

Вопытам работы па прымяненні электронных сродкаў навучання (віртуальная лабараторыя) на ўроках музыкі падзялілася настаўнік пачатковых класаў Коверзнева І. М.

13 сакавіка педагогі школы наведалі ўрок фізікі ў 7 класе па тэме «Ціск вадкасці, абумоўлены яе вагою». Настаўнік Семянчук В. М. падзялілася з прысутнымі вопытам выкарыстання на сваіх уроках даследчага метаду.

14 сакавіка вопытам выкарыстання інфармацыйна-камунікатыўных тэхналогій на ўроках рускай мовы падзялілася з калегамі настаўнік пачатковых класаў Тарасава М. Б.

15 сакавіка настаўнік нямецкай мовы Жырыкава Н. І. запрасіла на свой урок педагогаў школы. Падчас правядзення ўрока яна падзялілася вопытам выкарыстання гульнёвых тэхналогій на ўроках замежнай мовы.