План работы

Тэма: Фарміраванне цэласнага экалагічнага светапогляду і этычных каштоўнасцей школьнікаў праз выкарыстанне ў рабоце педагогаў сістэмна-дзейнаснага падыходу

Мэта: Удасканаленне форм і метадаў экалагічнага выхавання праз павышэнне майстэрства класнага кіраўніка.

Задачы:

 • Садзейнічаць тэарэтычнай і метадычнай  падрыхтоўцы класных кіраўнікоў  па арганізацыі сацыяльнай, выхаваўчай і ідэалагічнай работы ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі з мэтай выхавання маральнай і этычнай культуры асобы вучня ў сучасных умовах.
 • Павышаць прафесійны і культурны ўзровень класных кіраўнікоў па пытаннях экалагічнага выхавання;
 • Фарміраваць адзіны сістэмны падыход да выхавання ў вучняў экалагічнай культуры праз арганізацыю сумеснай прыродаахоўнай дзейнасці педагогаў, навучэнцаў і бацькоў;
 • Садзейнічаць актыўнаму выкарыстанню ў рабоце педагогаў сістэмна-дзейнаснага падыходу ў арганізацыі экалагічнага выхавання;

Пасяджэнне № 1                                               Жнівень

Тэма. Асноўныя патрабаванні да планавання выхаваўчай работы ў школе на 2021/2022 навучальны год

Форма правядзення: інструктыўна-метадычная нарада

Пытанні для абмеркавання:

 1. Вывучэнне інструктыўна-метадычнага пісьма Міністэрства адукацыі “Асаблівасці арганізацыі сацыяльнай, выхаваўчай і ідэалагічнай работы ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі ў 2021/2022 навучальным годзе”.
 2. Планаванне выхаваўчай работы ў класе і яе ўлік.
 3. Абмеркаванне і зацвярджэнне плана работы вучэбна-метадычнага аб’яднання класных кіраўнікоў на 2021/2022 навучальны год.
 4. Вывучэнне метадычных рэкамендацый па правядзенні індывідуальнай прафілактычнай работы з непаўналетнімі.
 5. Сацыяльны пашпарт школы.

Практычная частка

 1. Агляд сучаснай літаратуры па праблемах выхавання.
 2. Выстава метадычнай літаратуры:,,Планаванне выхаваўчай работы ў класе”.

Пасяджэнне № 2                                                    Лістапад

Тэма: Экалагічнае выхаванне як працэс фарміравання ведаў, адносін, паводзін і волі навучэнцаў

Форма правядзення: канферэнцыя ідэй

Пытанні для абмеркавання:

 1. Асноўныя накірункі экалагічнага выхавання.
 2. Выкарыстанне педагогамі сучасных педагагічных тэхналогій і сістэмна-дзейнаснага падыходу ў экалагічным выхаванні навучэнцаў.
 3. Эфектыўныя метады і прыёмы выхаваўчай работы па фарміраванні экалагічнай культуры.

Практычная частка

 1. Абмен вопытам па тэме пасяджэння. Наведванне класнай гадзіны ў 9 класе.

Пасяджэнне  № 3                                                        Люты

Тэма: Сістэмны падыход да вырашэння праблемы фарміравання грамадзянскай ідэнтычнасці

Форма правядзення:  семінар-практыкум

Пытанні для абмеркавання:

 1. Формы і метады правядзення інфармацыйных гадзін.
 2. Выкарыстанне форм і метадаў выхаваўчай работы, якія садзейнічаюць росту грамадзянска-патрыятычных каштоўнасцяў.
 3. Выхаванне павагі да сімволікі краіны як умова фарміравання грамадзянскасці і патрыятызму.

Практычная частка

 1. Абмен вопытам па тэме пасяджэння. Наведванне класнай гадзіны ў 8 класе.

Пасяджэнне № 4                                                   Май

Тэма: Паказчыкі эфектыўнасці вучэбна-выхаваўчага працэсу ў 2021/2022 навучальным годзе.

Форма правядзення: творчая справаздача

Пытанні для абмеркавання:

 1. Аналіз работы вучэбна-метадычнага аб’яднання па фарміраванні цэласнага экалагічнага светапогляду і этычных каштоўнасцей школьнікаў праз выкарыстанне ў рабоце педагогаў сістэмна-дзейнаснага падыходу за 2020/2021 навучальны год.
 2. Справаздача класных кіраўнікоў па фарміраванні адзінага сістэмнага падыходу да выхавання ў вучняў экалагічнай культуры праз арганізацыю сумеснай прыродаахоўнай дзейнасці педагогаў, навучэнцаў і бацькоў уФ 2020/2021 навучальным годзе.
 3. Арганізацыя летняга адпачынку навучэнцаў.
 4. Справаздача педагога сацыяльнага аб арганізацыі і правядзенні прафілактычнай работы сярод непаўналетніх ў 2021/2022 навучальным годзе.
Продолжить чтениеПлан работы

Рекомендации классным руководителям 5 –х классов

1. На первом родительском собрании необходимо представить новых учителей, способствовать установлению контакта родителей с ними.

2. Поддерживайте контакт с родителями учащихся (встречи, письма, телефонные звонки и т. д.).

3. Постоянно поддерживайте контакт с психологом.

4. Помогите новым ученикам запомнить имена и фамилии одноклассников и Ф. И. О. учителей-предметников (можно использовать визитки, таблички с именем, которые ставятся на парту на каждом уроке).

5. Совместно с психологом участвуйте в различных адаптационных играх для установления эмоционального контакта, сплачивания коллектива.

6. Познакомьтесь с условиями проживания ребенка, взаимоотношениями в семье, здоровьем ребенка (по медицинской карте ребенка).

7. Осуществите грамотное рассаживание детей в классе с учетом их индивидуальных особенностей, психологической совместимости, здоровья, пожеланий родителей

Продолжить чтениеРекомендации классным руководителям 5 –х классов